Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Αυθαίρετο θεωρείται ένα ακίνητο που έχει κατασκευαστεί χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας από μηχανικό ή που μέρος του έχει κατασκευαστεί καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017 που ισχύει μέχρι και σήμερα απαγορεύεται η μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άσκηση εμπράγματου δικαιώματος από τον ιδιοκτήτη σε ένα αυθαίρετο ακίνητο. Παράνομη θεωρείται κάθε συμβολαιογραφική πράξη ή εργασία στο αυθαίρετο κτίσμα. Το πρόστιμο που επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης για την αυθαιρεσία του ακινήτου υπολογίζεται από το μηχανικό και διαφοροποιείται ανάλογα το μέγεθος της αυθαιρεσίας και την κατηγορία που υπόκειται αυτή. Μπορεί να υπάρξει έκπτωση στο πρόστιμο εφόσον η δήλωση του αυθαίρετου γίνει έγκαιρα και αν η καταβολή του προστίμου γίνει εφάπαξ. Η αμοιβή του μηχανικού για τη νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας, διαμορφώνεται αντίστοιχα με το μέγεθος της και τον όγκο μελέτης που απαιτεί για την τακτοποίηση της. Έμπειροι συνεργάτες μηχανικοί του τεχνικού γραφείου μας αναλαμβάνουν την ρύθμιση κάθε είδους αυθαιρεσίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαδικασία

• Αυτοψία και αξιολόγηση της κατάστασης του ακινήτου

• Ένταξη στο Σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων

• Έκδοση προστίμων

• Έκδοση Τοπογραφικού διαγράμματος όπου απαιτείται

• Τεχνική έκθεση μηχανικού

• Ολοκλήρωση Υπαγωγής στο Νόμο 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών

Πρόστιμα

Για να γίνει τακτοποίηση των αυθαιρεσιών θα πρέπει να πληρωθούν τα πρόστιμα όπως αυτά ορίζονται από το ΥΠΕΝ και ΤΕΕ.

• Τα πρόστιμα βγαίνουν μετά από αυτοψία των Μηχανικών της S&K.

• Τα πρόστιμα για αυθαίρετα προκύπτουν από το είδος της αυθαιρεσίας, την παλαιότητα του ακινήτου και άλλες παραμέτρους που ορίζει η νομοθεσία.

• Βγαίνουν οι εντολές πληρωμών έτσι ώστε να γίνει η πληρωμή του προστίμου.