Άδειες Λειτουργίας

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

Στην S&K Engineering & Construction δίνουμε προτεραιότητα στην άρτια εξειδίκευση του προσωπικού μας, με στόχο τη παροχή της βέλτιστης εμπειρίας στους πελάτες μας. Το κάθε τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, με εξειδίκευση και σε βάθος γνώση του κλάδου. Οι συνεργάτες μας έχουν άριστη γνώση του τομέα καθώς και της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις μελέτες της κάθε κατηγορίας (πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, χωροταξικές, μελέτες οικοδομικών αδειών).

Προέλεγχος

Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς το εμβαδόν, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο).

Δυνατότητα Ίδρυσης

Υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έλεγχος χρήσεων γης και λοιπών πολεοδομικών περιορισμών στο ακίνητο που πρόκειται να στεγάσει την επιχείρηση.

Μελέτες

Εκπόνηση όλων των μελετών, σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων στις κατά τόπους υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.).

Σύσταση Φακέλου

Προετοιμασία και παράδοση φακέλου στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να τηρούνται στο χώρο του καταστήματος.