Οικοδομικές Άδειες

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας που απαιτείται για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτιριακό έργο, υποβάλλοντας τον πλήρη φάκελο με τα σχέδια, όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

Έκδοση οικοδομικής άδειας

H Έκδοση Οικοδομικής Άδειας είναι το στάδιο της αποτύπωσης των αναγκών του κάθε αναθέτη στα σχέδια που κατατίθενται στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία. Ο Μελετητής Μηχανικός σε απόλυτη Συνεργασία με τον Στατικό Μηχανικό και Αρχιτέκτονα σχεδιάζουν το τελικό ζητούμενο σας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανονισμούς και όλα αυτά να τα προωθήσουν στον συνεργαζόμενο μηχανολόγο ώστε να μελετηθεί η ‘ζωή’ του νέου κτιρίου.

Το ρεύμα, το νερό, η αποχέτευση, το φυσικό αέριο, ο ανελκυστήρας και πλήθος άλλων παροχών που κάνουν την διαβίωσή μας καλύτερη χρειάζονται έναν έμπειρο μηχανολόγο.

Ένα Τεχνικό γραφείο πρέπει απαραίτητα να έχει μια ομάδα από τους ανωτέρω επιστήμονες προκειμένου να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της αποτύπωσης αναγκών στα μέτρα του νόμου.

Αν η ομάδα δεν είναι άριστη γνώστης της νομοθεσίας που συνεχώς τροποποιείται, η προς έκδοση άδεια συνεχώς απορρίπτεται και είναι αναγκασμένη να προβεί σε τροποποιήσεις που συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις.